FRIGOSCANDIA PROTOČNI TUNEL
SA AMONIJAČNOM RASHLADNOM INSTALACIJOM

Fabrika za smrzavanje jagode u Maroku kapaciteta 5000kg/sat. Sistem izrađen polovnom rashladnom opremom. Rashladni kapacitet 950kW pri -40C/+35C.

Polovni Frigoscandia protočni tunel
Sabroe VMY 436B vijačni kompresor u niskom stepenu
Sabroe SAB202 vijačni kompresor sa automatskim Vi u visokom stepenu
Baltimore isparivački kondenzor
PLC regulacija rashladnog istema sa SCADA vizualizacijom