PLC REGULACIJA RASHLADNIH SISTEMA / SCADA VIZUALIZACIJA

PLC AUTOMATIZACIJA RASHLADNIH SISTEMA

Eurocold isporučuje kompletnu regulciju zasnovanu na PLC tehnologiji. Automatsko vođenje kapaciteta kompresora, rad pumpi, punjenje sudova rashladnim fluidom, kondezora, rashladnih komora itd. PLC prati i kontroliše rad instalacije, pritiske i temperature. Moguće je podesiti program tako da u potpunosti odgovara postojećem rashladnom sistemu.

SCADA VIZUALIZACIJA

SCADA program instaliran na PC-u je povezan sa PLC regulacijom i omogucava operateru rashladnog sistema da prati rad instalacije pri čemu takođe ima potpunu kontrolu. Na monitoru su prikazane temperature i pritisci sistema kao i rad kompresora (na primer trenutni kapacitet), pumpi, kondenzora, sala, itd. Operator ima mogućnost da menja parametre po potrebi. Takođe postoji lista alarma i kvarova koja omugućava prostije otklanjenje problema. Sistemu je moguće pristupiti i preko Interneta.

SCADA

TEHNIČKA PODRŠKA

Eurocold Vam pruža sveobuhvatajuću podršku pri izboru rashladnog sistem za Vaše potrebe, uključujući:

  • P&D crteži rashladne instalacije
  • 3D crteži mašinske prostorije
  • Lista potrebnih materijala sa promerima cevovoda, kablova, itd.
  • Elektrotehnički crteži