SPIRALNI TUNEL SA
AMONIJAČNOM RASHLADNOM INSTALACIJOM

Fabrika za proizvodnju gotove smrznute hrane u blizini Sidneja. Kapacitet smrzavanja 2000kg/sat. Sistem dizajniran i instaliran od strane Eurocold sa polovnom opremom.

Reviziran spiralni tunel marke IJ White
Reviziran Mycom N250 vijačni kompresor sa frekventnim regulatorom
Mitsubishi PLC regelucaji

Pumpni rashladni sistem na Amonijak sa thermosifon hlađenjem ulja.