PROTOČNI TUNEL SA
FREONSKOM INSTALACIJOM

Fabrika za proizvodnju smrznutog voća i povrća. Polovan reviziran protočni tunel Frigoscandia 8MA sa dodatkom statičnog tunela za upotrebu van sezone.

Nova rashladna instalacija isporučena sa 4 Refcomp vijačnih kompresora kapaciteta 520kW pri -40C isparenje.
Protočni tunel Frigoscandia 8MA reviziran i adaptiran sa dodatkom statičnog tunela.