AMONIJAČNA RASHLADNA INSTALACIJA

Fabrika za smrzavanje ribe u horizontalnim pločastim zamrzivačima i protočnom tunelu. Polovna rashladna oprema ispporučena od strane Eurocold.

Sistem se sastoji od dva polovna vijačna Mzcom 2016 kompresora. Radi se o jedinicama sa duplim kompresirima koje pokreće jedan motor gde je kompresor niskog režima direktno povezan na kompresor visokog režima.