RASHLADNA INSTALACIJA AMONIJAK

Fabrika za smrznuta peciva poput Francuskog hleba

Kompletan sistem isporučen i instaliran od strane Eurocold-a. Rashladna instalacija je odrađena polovnom opremom koja je revizirana pre isporuke.

Reviziran vijačni kompresor Sabroe SAB163HF
Motorizovani ekspanzioni ventili
Elektronski davači nivo amonijaka u rezeorvarima
PLC regulacija sa SCADA monitoring sistemom