AMONIJAČNA INSTALACIJA
DIREKTNO EKSPANZIONI SISTEM

Zbog specifičnih mašina bila je potrebno konstruistai instalaciju na direktno ekspanzino sistem.

Kompresori zaštićeni od tečnog udara konstrukcijom duplog rezeorvara. instalacija se sastoji od 2 polovna i revizirana klipna Gram kompresora